Day 6 – Project “52 people”

(scroll down for English version)

Dacă prima oară când a trebuit să-mi aduc aminte ce am vorbit cu persoana din faţa mea a fost dintr-o greşeală tehnică, de data asta am ales să nu înregistrez deloc. Cred că s-ar fi pierdut din autenticitate pe undeva…

Pe Miha nu-mi aduc aminte exact cum am cunoscut-o. Probabil a început cu o strângere de mână la una din puţinele întâlniri la care am mers la biserica unde merg câţiva din cunoscuţii mei.

Cred că am fost pe aceeaşi lungime de undă încă de atunci. Dintre lucrurile în comun pe care le-am descoperit pe parcurs ar fi pasiunea pentru Harry Potter, plăcerea de a scrie (o surpriză plăcută pe care am aflat-o astăzi) şi Instagramul. Și în general anumite gânduri despre viaţă. Și mai nou detaşarea faţă de fb, consecinţă a aceloraşi gânduri care ne macină pe amândouă.

Am povestit despre America. A fost plecată 3 săptămâni pe coasta de vest. A văzut L.A., Hollywood, San Diego. Nu e prima oară când traversează oceanul. Îşi aduce aminte că prima oară, adolescentă fiind, nu era extrovertită, şi sora ei (la care merge în vizită) a crezut că e ceva în neregulă cu ea, pentru că nu vorbea prea mult. I-a plăcut mult în San Diego. I-ar plăcea să stea acolo. Mi-a spus că albii sunt minoritari în zona respectivă, şi că a văzut mulţi asiatici şi mexicani. “Trec ăştia graniţa ca şopârlele.” Ar vizita Australia, Noua Zeelandă şi Africa de Sud dacă ar putea.

Am întrebat-o cum crede că arată Dumnezeu. “Dumnezeu este mare, este deasupra tuturor şi vede tot. Este parte din fiecare, şi din mine. Nu pot să îl descriu ca şi cum aş descrie o om.” Îl asociază cu o prezenţă mai degrabă masculină decât feminină.

Dintre Harry Potter şi Lord of The Rings ar alege Harry Potter (kudos pentru Miha!!!). “Cu Harry Potter am crescut. Mi-a împrumutat cineva volumul doi (şoc! Cum să faci asta cu Harry Potter???) şi cum ea nu le citea, mi le împrumuta mie. Cred că au venit în perioade diferite. Cu Lord of The Rings am avut impresia că totul e previzibil: cu prietenia, dragostea şi tot frăţismul lor. În Harry Potter, totul e mai subtil. Până la volumul 6 sau 7, urmăream acţiunea. De la volumul 6 sau 7 încolo am început să disting lucruri printre rânduri.” Hear, hear. Prietenia dintre cei trei mi se pare absolută.

Deşi în ultima vreme a luat multe decizii pe bază de emoţii, zice că în cazul ei predomină raţiunea. Visează la acel echilibru pe care, cred, că îl vrem toţi până la urmă.

O consider pe Miha unul din oamenii câştigaţi de mine de-a lungul vieţii, dacă aş putea să mă exprim aşa. Îmi place să am oameni ca ea în jurul meu. Și ei îi este greu cu oamenii, şi mie. Ne sprijinim reciproc. :)

6

If the first time that I had to remember what I had spoken to the person sitting next to me was because of a technical error, this time I chose not to record the conversation at all. It would have lessened the authenticity of it all, in my opinion.

I can’t remember exactly how I met Miha. It was probably by shaking hands at one of the few church meetings I attended with some acquaintances.

I think we got along well even since then. Of the things we had in common, I had soon discovered Harry Potter, the passion for writing (a pleasant surprise that I found out today) and Instagram. And some general thoughts about life. And the recent detachment from fb, due to the same thoughts that we share.

We talked about the US. She stayed there for three weeks recently, on the West coast. She saw L.A., Hollywood and San Diego. It’s not the first time she crosses the ocean. She remembers that, when she was a teenager, her sister (whom she goes to visit there) thought there was something wrong with her. She was talking very little and was an introvert. She enjoyed San Diego and would like to live there. She also told me whites are a minority in an area full of Asian and Mexican people. She would visit Australia, New Zealand and South Africa if she could.

I asked her what she thinks God looks like. “God is above us all and sees everything. He is part of everyone, also a part of me. I couldn’t picture him the way I picture a human being.” She believes Him to be a rather masculine than feminine presence.

Between Harry Potter and The Lord of The Rings, she chooses Harry Potter (kudos!). “I grew up with Harry Potter. I had borrowed the second volume (how can you do that with Harry Potter??? :)) ) from someone and I continued to do so cause that person wasn’t reading it. I guess I read the two stories in different moments of my life. With LOTR, I always had the sense that it was predictable: the friendship, love and all that fellowship. With Harry Potter, everything is more subtle. Until the sixth or seventh volume, I was following the plot. From then on, I began to see things between the lines.” Hear, hear. The friendship between the three seems absolute to me.

Despite the fact that lately she has been taking decisions based on emotions, she considers to be a rational type of person. She probably dreams of that balance that we all wish to obtain in life.

I consider Miha to be one of the people that I gained in my life, if I could say so. I like having people like her around me. She has a difficult time with people, just like I do. We support each other. :)

Advertisements

3 thoughts on “Day 6 – Project “52 people”

    1. Thank you, Pablo! Much appreciated! The writing and translation is a bit difficult, but hopefully I will get better at it.

Have your say!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s