Day 7 – Project “52 people”

(scroll down for English version)

Nu mai ţin minte unde am citit exact lucrul ăsta, dar se zicea că Ronaldo e ghinionist pentru că e contemporan cu Messi. Dar pe Ronaldo l-or fi întrebat ce părere are despre asta?

Mie nu-mi pare rău că sunt contemporană cu fata despre care o să vă vorbesc în rândurile care urmează. Pentru că o consider un om de la care pot învăţa despre fotografie, şi nu simt că aş fi în vreo competiţie cu ea. Dacă vreţi, un model pentru mine şi pentru alţii ca noi. Și mai pui că e şi o prietenă bună. Ronaldo prieten bun cu Messi? Poate nu. Cred că aici se opreşte comparaţia mea…

Corina este fata pe care am văzut-o într-o zi la Angelo, când încă nu ştiam cu ce se mănâncă nunţile şi ce trebuie să fac mai exact. Probabil nici nu am conversat prea mult. Știu că ne-am văzut cu aparatul de fotografiat la gât şi a fost suficient. De atunci, am trecut prin plimbări pozate şi poveşti şi gânduri şi sfaturi.

Mi-a povestit cum fotografia a început pentru ea în momentul când a descoperit că îi plăcea să combine hainele şi se îmbrace în tot felul de ţinute. Ar fi vrut să imortalizeze toate ipostazele şi visa la un aparat foto digital. A venit şi aparatul, şi facultatea. Olympus-ul cred că a văzut multe la viaţa lui! În ultimul an de facultate a luat bursă şi şi-a achiziţionat “ceva pe care să-l ţină minte toata viaţa”, un Canon.  Se uita la imaginile lui Adrian Popescu, fotograf de nuntă, şi ar fi vrut şi ea să surprindă momentele acelea. Astăzi, în 2013, le surprinde.

Printre fotografii preferaţi se numară Bresson, Jose Villa, Gâlmeanu şi Avedon. Daaaa, daaaa, de acord cu Avedon!!!

Dacă nu ar fi fotograf, ar avea şi alte alternative. Când era mică visa să se facă învăţătoare, dar acum nu ar mai vrea asta. Dacă se făcea designer, cred că acum colaboram pentru nu ştiu ce revistă. Și totuşi, dacă ar fi să aleagă dintre a avea o colecţie de haine super faimoasă şi de fotografiat o nuntă frumoasă, ar alege nunta. Șoc? Nu chiar.

Un soţ fotograf? “Nu ţin neapărat. Vreau doar să mă inspire. Să mă lase să-l fotografiez. Să se simtă confortabil şi cu ipostaza asta.”

Nu cred că întrebarea mea cu înfăţişarea lui Dumnezeu e formulată cum trebuie. Ea îl vede ca fiind perfect. “Văd atâţia oameni frumoşi, încât îmi imaginez că ei sunt doar o frântură mică mică din cât este de frumos Dumnezeu.”

Cum ne întâlnim des şi la Andreea, vara, cu organizarea de nunţi, am întrebat-o ce îi place la atelier. “În primul rând, oamenii. Îmi place să lucrez cu Andreea. Mă motivează, îmi dă zvâc. Am dezvoltat o relaţie de prietenie în ăştia 5 ani.” Vă mai spun că face nişte buchete, domne’, de li se duce vorba-n sat!

Dacă ar fi să viziteze orice ţară anul ăsta (pe lângă Anglia şi Italia, unde deja are programare), mi-a răspuns clar: “Spania oricând!” Știu eu ce ascunde gândul ăsta cu Spania… Și mai ştiu că îi place şi Parisul, şi Provence, unde se fabrică un parfum preferat de-al ei.

“Uite, o întrebare pe care să o adresezi şi altora… Cum văd ei lumea, în alb-negru sau în gri? Eu o văd în nuanţe de gri. Adică iau omul aşa cum e, sunt dispusă să mai dau şi de la mine…” Frumos, domnule, frumos, cine are ochi de citit, să citească! De auzit, vă invit să o auziţi pe Corinetta la o cafea sau la un film sau la un teatru. Și uite că am uitat s-o întreb de unde vine Corinetta!

P.S. Astăzi, o persoană a ajuns pe blog după ce a dat search pe Google după “corinetta”. Epic, cum ar zice englezul! Greșit, cum aş zice eu! E “Corinetta”, vă rog frumos! :)

7

I don’t remember exactly where I read this comment, but it said that Ronaldo has had bad luck to be alive in the same period as Messi. I wonder if anyone asked Ronaldo how he feels about that…

I don’t regret being born around the same time as the girl I’m going to talk about next. Because I think she is a person from whom I can learn about photography and I don’t feel that I have to compete with her in any way. If you like, she’s more like a model for me and others like us. Not to mention the fact that she is also a good friend. Can you imagine Ronaldo and Messi being best friends? Probably not. So I guess my comparison stops here…

Corina is the girl I met one day when we were at a restaurant, when I didn’t know what the business with the weddings was and how things were done. We probably didn’t talk much either. It was enough that we both had our cameras around the neck. Since then, we’ve been through photo walks and stories and thoughts and pieces of advice.

She told me photography had started for her in the moment when she discovered that she liked combining clothes and dressing up in all kinds of outfits. She would have loved to snap a photo of each outfit and she dreamed of a digital camera. And the camera came, as well as college. I think the Olympus has witnessed a lot! In her last year of college, she got a scholarship and she bought “something that she would remember her whole life”, a Canon camera. She was looking at Andrei Popescu’s photos, a famous wedding photographer back then, and she would have liked to catch those beautiful moments on camera. Today, in 2013, she does.

Among her favorite photographers there are Bresson, Jose Villa, Galmeanu and Avedon. Yes, yes, I agree with Avedon!!!!

If she wouldn’t be a photographer, she would have alternatives. When she was a little girl, she dreamed of becoming a teacher, but she wouldn’t want that anymore. If she had become a designer, I think we would have been both at some magazine right now. And still, if she were to choose between having a famous clothes collection and doing a beautiful wedding, she’d go for the wedding. A shock? Not really.

A husband who is a photographer? “I am not necessarily keen on that. I just want him to inspire me. To let me photograph him. I want him to feel comfortable with this status.”

I don’t think that my question with how God looks like is properly formulated. She sees Him as being perfect. “I see so many beautiful people, that I imagine they are only a very very small part of how beautiful God is.”

Seeing that we meet often at Andreea’s place during the summer, with the wedding planning and all that, I asked her what she loved about the place. “First of all, the people. I like working with Andreea. She motivates me, she gives me a push from time to time. I think I have developed a friendship all these 5 years I’ve been working with her.” I can tell you, she does some really beautiful bouquets, I tell you!

If she were to visit any country this year (besides England and Italy, which she already scheduled), she gave me a firm answer: “Spain anytime!” I know what her thoughts on Spain are… I also know she would love to see Paris again, and Provence, where they make a perfume that she loves.

“Look, here’s a question that you can ask other people as well… How do they see the world, in black and white or grey? I see it in grey. I mean, I take people as they are, I am willing to compromise on my part as well…” Nice, who has eyes to read, read! If you want to hear Corinette, join her for a coffee, a movie or a play. And I forgot to ask her where this name Corinetta comes from!

P.S. Today, someone landed on my blog by searching “corinetta” on Google. The English would say “Epic!”. I’d say “Wrong!”. It’s “Corinetta”, people, please! :)

Advertisements

Have your say!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s