Day 10 – Project “52 people”

(scroll down for English version)

Vă vine să credeţi că sunt oameni în jurul meu cu care nu am făcut cunoştinţă oficial? Ei bine, el e unul din ei. Probabil mai sunt, şi sper să îi mai descopăr de-a lungul proiectului. Și cum lumea m-a întrebat unde sunt reprezentanţii de genul masculin din proiectul meu, iată astăzi unul care vine să continue seria. Porecla lui e Methos. Am uitat să îl întreb de unde vine numele… Încerc să-i spun Alex, dar parcă nu are farmec. Ne-am cunoscut cel mai probabil la vreo întâlnire cu gaşca Irinei şi după aceea ne-am tot văzut pe la film, reuniuni, boardgames, zile de naştere şi chestii de genul. Am vrut să-i iau interviu acum o lună, dar eram la o zi de naştere şi a zis că mă scoate la o cafea.

Când era mic, vroia să se facă programator. “Toată ziua butonam.” Acum, zice că vrea să “rămână în branşă”, să se facă administrator de sistem (“system admin sună mai bine!” – vezi că am ţinut minte?). L-am întrebat dacă are legatură şi cu Cisco, cu gândul la un prieten din Braşov care şi el s-a reprofilat pe reţelistică.

Un lucru deosebit la Methos e că trage cu arcul. Mi se pare foarte Legolas-ish din partea lui! :P “Nu a fost o pasiune. Prima oară am tras cu arcul la Râşnov. Am văzut, am încercat, mi-a plăcut.” Deşi e fain, nu e chiar aşa de uşor. “Trebuie să ai o anumită postură.” Postura ca postura, dar ţinta? “Când e vorba de întreceri, să ştii că sunt cam competitiv. La primul meu concurs, am terminat pe locul 6 din 10.”

Între boardgames şi trasul cu arcul? “Depinde de stare…” Azi avea întâlnire de boardgames şi nu s-a mai dus. Oops! “Am fost şi la Sibiu, tot pentru boardgames, şi până la urmă nu prea am jucat.” Eu aş zice că trasul cu arcul e mai fain.

Că tot vorbim de Legolas, să ştiţi că e mare fan Lord of the Rings. Și Harry Potter. Și roşcate. Uhmm, sorry, asta nu venea aici…

“Unde ai vrea să trăieşti?”

“La noi nu prea aş vrea. Avem o ţară frumoasă, dar inaccesibilă.” A zis ceva de Cluj, Timişoara (încă n-a ajuns acolo, dar a auzit că e frumos), dar m-a şocat cu Roma. “De acolo, poţi ajunge mult mai ieftin prin alte părţi. Mi-a plăcut şi oraşul…” Pleacă la Madrid şi Porto în curând. Sper să-i placă în Spania.

L-am întrebat şi pe el dacă există prietenie între o fată şi un băiat. Am tendinţa să întreb asta când ştiu că persoana a trecut printr-o experienţă anume. Concluzia lui a fost că da, există. “Până unul din ei se satură.” Mi-a zis că există o schimbare atunci când unul din ei spune că vrea mai mult. Ceva se rupe şi personal, el încearcă să se detaşeze de persoana respectivă prin evidenţierea defectelor peste care, până atunci, trecuse. Sper că are sens, pentru că mi-e greu să reproduc exact cuvintele.

Dacă ar avea atenţia lumii pentru 30 de secunde… “Distraţi-vă! Muncim ca să câştigăm bani, să ne distrăm!” sau altfel spus trăieşte clipa?

Și am mai uitat un lucru. De unde vine “licurici”?

Am omis multe lucruri, sunt sigură, pentru că nu mai înregistrez conversaţiile. Interviu şi fotografie realizate la Cafeneaua Cărtureşti, în prezenţa Adelinei şi a lui Fane, care a ajuns în momentul întrebării despre prietenie şi a rămas pe gânduri…

10

Can you believe the fact that there are people around me to whom I haven’t been properly introduced? He’s one of them. There are probably others I’m looking forward to discover in this project. Also, people wondered where the guys are in this project, so there you go! His nickname is Methos. I forgot to ask him where it comes from… I try to call him Alex, but where’s the charm? We probably met at a meeting with Irina’s gang and since then we’ve been meeting at the movies, reunions, boardgames, birthday parties and such. I wanted to interview him a month ago, but we were at a birthday party and he said he’d take me out for a coffee sometime.

When he was a boy, he wanted to become a programmer. Now, he says he wants to remain loyal to the branch and become a system admin. I asked him if it has anything to do with Cisco, thinking of a friend of mine in Brasov who shifted towards networking.

A special thing about Methos is the fact that he practices archery. It seems very Legolas-ish to me! “It wasn’t a passion of mine. First time I shot an arrow was in Rasnov. I saw it, tried it and liked it.” It’s not so easy to do, though. “You have to have a certain posture.” Okay, but how about the target? “When it comes to contests, I’m pretty competitive. When I first participated, I ranked 6th out of 10.”

If he were to choose between boardgames (another favorite) and archery, he says it depends. He had a boardgames meeting today and he didn’t go. Oops! “I was in Sibiu, also for the boardgames, but in the end I didn’t play much.” I’d go for the bow, if it was me, sounds way cooler!

Talking about Legolas, he is a Lord of the Rings fan. And a  Harry Potter fan. And a redheads fan… Uhmm, sorry, this doesn’t go in here…

“Where would you like to live?”

“We have a beautiful country, but quite out of reach, so maybe not here.” He said something about Cluj, Timisoara (he didn’t see it yet), but he shocked me when he said Rome. “You can get way cheaper from there to other places. I also liked the city…” He leaves for Madrid and Porto soon. I hope he enjoys Spain.

I asked him about the friendship between a girl and a boy. I tend to ask this question because I know some people have been through certain experiences. His answer was a positive one. “Until one of them grows tired.” He talked about a change in behavior after the moment when one confesses. He personally tries to detach himself from that person by seeing the less positive traits that he had overcome until then. I hope it makes sense, cause it’s difficult to write his exact words.

If he had the attention of the whole world for 30 seconds… “Have fun! We work to earn money to have fun!” or maybe rephrase that as live the moment?

I left out a bunch of stuff, I’m sure, because I don’t record the conversations anymore. The interview and photo were taken at Carturesti, in the presence of Adelina and Fane, the latter arriving when we were talking about friendship and has been put to deep thought over that matter…

Advertisements

2 thoughts on “Day 10 – Project “52 people”

Have your say!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s