Day 13 – “Project 52 people”

(scroll down for English version)

Pe Andreea am cunoscut-o la un eveniment Rocambolesque, la începutul anului trecut. Dar cum am cunoscut multă lume la acel eveniment, nu am ţinut-o minte. Câteva luni mai târziu, aveam să o regăsesc la atelier.

Acum, am ieşit la fotografiat clădiri de pe Lipscani.

Când era mică, vroia să se facă farmacistă. „Îmi plăcea mie să vând.” A mai trecut şi prin perioada „stewardeză”, dar a ajuns să dea la arhitectură. „Am făcut şi câteva cursuri pregătitoare pentru Arte, dar mi-am dat seama că nu-i de mine.” A vrut neapărat design interior.

Am aflat că a fost în Elveţia. De fapt, e pe locul întâi în topul ţărilor vizitate. Urmează Anglia, unde a stat 3 luni şi a avut grijă de copiii unei familii din Nigeria. „Mi-a plăcut mult sistemul educaţional. M-aş vedea şi eu învăţând acolo.” Pe locul trei vine Germania. „Acolo pe orice munte e câte un castel (râde).” Recomand castelele Bavariei. :)

„Cum te-ai descrie în trei cuvinte?”

„Creativă (în mai multe domenii). Dinamică (nu pot sta locului, trebuie mereu să fac ceva). Aş zice şi empatică.” Andreea e un om frumos, zic eu.

Când a venit vorba de modele în viaţă, mi-a spus că prima persoană pe care a văzut-o ca pe un model a fost Lavi, o prietenă comună. „Acum, nu pot să spun că am un singur model. Sunt mai multe persoane, în fiecare găsesc câte ceva. La Missio Dei, de exemplu.”

Regrete? „Că am stat un an pe tuşă, când puteam să fac ceva, să mă dezvolt, să învăţ. Acum puteam fi anul 5. Toată lumea îmi aducea aminte de lucrul ăsta, acum nu mă mai deranjează.” Dar e un regret.

„Dacă ar fi lumea atentă, le-aş spune povestea lui Iisus. Povestea Lui şi cum se leagă ea de povestea mea.”

A avut şi ea emoţii, a crezut iniţial că o să o filmez cu aparatul. Săracul meu aparat trebuie dus în service şi lumea încă se sperie de el? :P

13

I met Andreea at a Rocambolesque event at the beggining of last year. But since I met a lot of people during the event, I couldn’t remember her. A few months later, we were going to meet again while helping with the weddings.

Now, we went for a walk to photograph buildings in the old city.

When she was a little girl, she wanted to become a pharmacist. “I liked the idea of selling.” She also went through the “stewardess” period, but she ended up enrolling in Architecture. “I had some preparatory classes for the Arts College, but it wasn’t really my thing.” She really wanted to learn interior design.

I found out she’s been to Switzerland. Actually, it sits on top of her countries list. Then comes England, where she took care of kids for three months. “I loved their educational system. I’d study there myself.” Third comes Germany. “On every mountain there’s a castle (laughs)”. I recommend the Bavarian castles. :)

“How would you describe yourself in three words?”

“Creative (in more than one field). Dynamic (I can’t sit still, I always have to do something). I’d also say empathic.” Andreea is a beautiful girl, I’d say.

When we talked about role models, she mentioned her first role model was Lavi, a common friend of ours. “Now, I can’t say I have only one. There are many people, I find something in each. For example, in Missio Dei.”

Any regrets? “I had one year break from studying. I could have done something with my time, to develop, to learn more. I could have been in my fifth year now. Everybody used to remind me about this, now it doesn’t bother me as much.” But it’s a regret.

“If the world paid attention to me, I’d tell them the story of Jesus. His story and how it’s connected to mine.”

She was also nervous, because in the beginning she thought I’d record her on video. My camera needs to go to a service and people are still frightened of it? :P

Advertisements

One thought on “Day 13 – “Project 52 people”

Have your say!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s