Day 15 – Project “52 people”

(scroll down for English version) Photo was kept in color. You’ll see why.

Pe Ștefan l-am cunoscut acum 4 ani și jumătate, la un revelion la care era cât pe aici să nu mă duc. Îi place numărul 13, dar n-a fost să fie. Poate în proiectul următor.

Când era mic, voia să se facă profesor de istorie. “Din clasa a 6-a, de când m-a prins proful copiind la o lucrare. M-a dat afară din clasă şi mi-a zis că dacă vreau să mă treacă, trebuie să mă pregătesc pentru o ascultare cap-coadă. Pffff, într-a 7-a, ni s-a schimbat proful. Când se întampla să-i asculte pe colegi, iar ăştia să nu cunoască răspunsurile mă punea pe mine să răspund. Hai, Azoică, zi tu!” Acum, dacă ar fi să-și elibereze timp în fiecare zi pentru o pasiune, i-ar plăcea să aibă grijă de cei în vârstă. “Într-o vacanţă după sesiunea din iarna (prin anul I de facultate), am lucrat ca voluntar la o asociaţie care se ocupa de bătrânii nevoiaşi din Braşov. A fost o experienţă care m-a schimbat. Să vezi bucuria de pe feţele bătrânilor, atunci când îi vizitezi, când le faci nişte cumpărături sau când, pur şi simplu, stai de vorbă cu ei…”

Din categoria întrebărilor “cât de sincer poți să fii” vine una cu cel mai mare defect și încă una cu cea mai mare calitate. “Ca defect, faptul că mă plictisesc repede şi renunţ imediat. Ca un copil răsfățat. În special când nu-mi convine ceva, îmi strâng jucăriile şi plec în secunda doi.” O calitate? “Sensibilitatea față de oameni. Tind să văd partea bună din fiecare persoană.”

Testul de creativitate și tupeu: ce lege ar da, dacă ar putea? “Aș pune limită rromilor la numărul de copii. De la doi în sus, impozit, frate! Ca la chinezi.”

Testul de visare: unde i-ar plăcea să trăiască? Primul răspuns: “Danemarca, dacă n-ar fi așa frig.” Al doilea răspuns: “Florida, îmi place clima, dar nu știu exact cum e vara acolo.” Al treilea răspuns: “În Italia. Am fost cu văr-miu într-un orășel de lângă Roma, în vacanța dintre anul I și anul II de facultate. Era aşa fain, deși căsuțele erau lipite una de alta şi nu aveai gradină, era un aer atât de proaspăt, liniştit şi plăcut. Mi-a plăcut atât de mult încât aş fi renunțat și la nevoia de curte/grădina, nu mai conta.” Al patrulea răspuns: “Palma de Mallorca. Mi-a plăcut atât de mult insuliţa aia… Totul în jurul tău are un aer de vacanţă, de libertate. Oricum, înainte de a-mi alege un loc în care să mă stabilesc, aş călători în toată lumea ca să pot face o alegere în cunoştinţă de cauză.”

Testul de imaginație: ce l-ar întreba pe Dumnezeu? Am picat eu testul ăsta, pentru că nu m-am așteptat la răspunsul următor. “În primul rând, eu aș fi bucuros să văd că El există. Asta ar fi cel mai important pentru mine. După aceea, L-aș întreba ce trebuie să fac eu în viață. Care e rostul meu aici?”

Ca să închei într-o notă…muzicală, soundtrack-ul vieții lui ar fi, citez: “Ceva cântat la pian. Sau la harpă. Ca în melodia aia de la Florence and the Machine, Cosmic Love. Ceva clasic, oricum. Ce mai, o filarmonică!”

Că veni vorba, e fan Filarmonica din Brașov. Poate pe această cale, cineva îi va compune o partitură pentru pian și/sau harpă. Musai cu “iz” de soundtrack.

15

I met Stefan 4 and a half years ago, at a New Year’s Eve party I almost didn’t attend. He likes the number 13, but this time it wasn’t meant to be. Maybe in my next project.

When he was little, he wanted to become a history teacher. “Starting with the sixth grade, when our history teacher caught me peeking in the wrong direction. He kicked me out of class and said that I was supposed to learn the whole curriculum if I were to pass his subject. Pfff, in the seventh grade, the teacher was replaced. The new one used to ask me to answer whenever another kid didn’t know what to say.” Now, if he were to dedicate some time to a passion of his, he’d go for taking care of old people. “One winter holiday, after the exams in my first year of college, I volunteered for a society which took care of the old and needy in Brasov. The experience changed me. To see the happiness on their faces, when you visit them, when you shop for them or simply when talking to them…”

From the “how honest can you get” category come the “flaw&virtue” questions. “As my biggest flaw, I’d say I get bored pretty quick and I give up fast. Like a spoiled child. Especially when something bothers me, I pack my stuff and go.” A virtue? “Sensitivity towards people. I tend to see the good part in everyone.”

The creativity and courage test: what law would you pass, if you could do so? “I’d restrict the number of children the Roma can have.”

The dreaming test: where would you like to live? First answer: “Denmark, if it wasn’t so cold.” Second answer: “Florida, I like the climate, but I don’t know exactly how their summers feel like.” Third answer: “Italy. I’ve been with my cousin in a city near Rome, during the summer holiday between my first and second year of college. It was so nice, even though the houses were glued to each other and there was no garden, it was such a fresh air, quiet and cool. I liked it so much that I would have given up the need for a back yard/garden, it wouldn’t matter.” Forth answer: “Palma de Mallorca. I really liked the small island. Everything around you smells like holiday, freedom. Anyway, before I get to pick a place to settle, I’d travel the world so that I can make a proper and informed choice.”

The imagination test: what would you ask God? I myself failed this test, because I didn’t expect the following answer. “First of all, I’d be happy to see He exists. That would be the most important thing for me. After that, I’d ask Him what I should become in life. What’s my purpose here?”

Just to end it all in a more musical…note, the soundtrack of his life would be, and I quote: “Some piano song. Or a harp song. Like in that song from Florence and the Machine, Cosmic Love. Classical, anyway. An entire philharmonic!”

While we’re at it, he’s a fan of the Brasov Philharmonic. Maybe they can compose a music sheet for piano and/or harp. But it must have a soundtrack feel to it.

Advertisements

Have your say!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s